Nói chuyện với bướm đêm – Vũ Tuyết Nhung

Phải anh đã trở về nhà
Sau bao năm tháng chia xa đôi mình?
Cưới nhau trong tiếng bom mìn
Cũng là ngày cuối được nhìn thấy anh

Lên đường từ lúc tuổi xanh
Đến nay tóc trắng kết thành thời gian
Chiến trường bao cuộc ly tan
Hoà bình em đội khăn tang đợi chồng

Con trai của mẹ , đúng không?
Về đây trò chuyện cho đông bớt dài
Tuổi già mệnh tựa sương mai
Biết đâu mai mẹ ra ngoài trần gian

Trốn nhà theo đám bạn làng
Huyết đơn xin được lên đàng đánh tây
Bao năm bao tháng bao ngày
Mẹ con trò chuyện đã đầy khói hương

Bướm đêm bay vội ra vườn
Mẹ nghe trăm gió ngàn sương gọi mình

Vannghemoi.com.vn − 20:21, ngày 30/04/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền