ĐỘC THOẠI

Ly cà phê đắng đắng

Khói thuốc mờ bay bay

Giọt thời gian chậm chậm

Khóe mắt chiều cay cay

 

MỘT

Một ngọn cây, một nhành hoa

Một cơn mưa nhỏ, một tà áo bay

Một người bình thản qua đây

Một người trầm mặc dấu giày đơn phương

TIỄN

Cà phê đắng quá em à

Nước trà thì chát, rượu phà hơi cay

Bia ngồi uống mãi cũng say

Mịt mờ khói thuốc bàn tay, mái đầu…

Chiều qua, có đám rước dâu

Sớm nay, anh nhặt cánh trầu còn vương.