Như là hạnh phúc

Thiên đường

Hạnh phúc đơn sơ

Đẹp sao cho hết ước mơ đang bày

Chim khôn vừa hót vừa bay

Người thưa để khó bàn tay liên phòng

Võng xuân ru lại ngày hồng

Chẳng yêu lại nhớ người không nhớ mình

Giá như nỗi nhớ là tình

Thì đâu có nhớ một mình nhớ ơi

Ruộng sâu đồng trũng nắng trời

Em như cơm áo làm vơi nỗi buồn

Không mùa rơm vẫn là rơm

Môi còn phong nhuỵ còn thơm đôi bờ

.

Mảng màu quê 

Đã qua rồi

Nước mặn đồng chua

Núi vẫn núi mà chim quên về núi

Lúa bát ngát đồng

Mùa không có tuổi

Đẹp như duyên bao mái tóc đang thì

Chờ trăng lên

Môi mắt giã xay

Thương cái cối đã thành quá vãng

Quá vãng là thơ còn nguyên chỗ đứng

Con mèo mà trèo cây cau

Mãi bên nhau dù lắm cơ cầu

Vẫn bay áo dù cầu tre lắt léo

Con sáo ru êm

Thuyền lên em kéo

Thẹn thùng trăng kẽ lá mơ màng

Mùi quê hương là mùi lúa vàng

Màu sông núi  là màu nắng ấm

Trai gái chung làng chung luôn lạ lẫm

Cau trầu mối mai

Xưa thì xưa

Vẫn lược giắt trâm cài

Điều yêu thích lẽ nào tôi không thích

Ba vòng nguyệt

Ba vòng tuyệt bích

Đẹp ngời ngời chiếc áo bà ba

.

Thời gian

Cũ càng ôm ấp đình làng

Tường hoen ngói đổ ố vàng rong rêu

Càng già càng kính càng yêu

Người xa ngõ trúc đăm chiêu mơ về

Chiến chinh đạn lửa mù che

Nhớ sao ngọt mít chua me gọi mời

Thời gian giong ruổi nổi trôi

Buốt đau chưa nói trọn lời nước non