/

Đặng Trần Hoàng Thông (Lớp DVA 1141)
Hoa phượng rơi đỏ trời

Mưa dìu hoa ở lại
Áo trắng đã đi xa
 
Lê Duy Nhã (Lớp DVA1151)
Sen tàn
Ao đã lạnh
Trời trong trong mắt em
 
Chu Thị Mai (Lớp DVA 1141)
Mưa bay
Tôi ngồi đây
Sóng xô bờ
 
Nguyễn Thanh Đạo (Lớp DVA 1121)
Biển độc
Cá chết trôi
Người than khóc
 
Nguyễn Hoàng Khang (Lớp DVA 1151)
Trái khế chua
Đánh đu trước cổng chùa
Đạo tại tâm
.