Chùm thơ Phố khuya tháng Chạp của Đặng Xuân Xuyến

PHỐ KHUYA

Gió lạnh cong mình cóng mái hiên
Mưa táp song thưa buốt dáng thiền
Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện
Một gã xe thồ đạp như điên.

Định Công, 22:38 ngày 11-01-2024
(Mồng Một/Chạp năm Quý Mão)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

THÁNG CHẠP 2021

Lấp ló đầu thôn tháng Chạp về
Thốc chiều, cóng lạnh cả triền đê
Thoảng xa xa vọng lời kinh kệ
Nấc tiếng ai cầu, nghẹn bến mê!

Hà Nội, chiều 06 tháng 01-2022
(Mồng Bốn/Chạp-Tân Sửu)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

THÁNG CHẠP 2023

Ô hô tháng Chạp về đầu ngõ
Mấy gánh chèo thôn lại bộn trò
Tấp tểnh mừng xuân mừng trăm họ
Xáo xác xóm nghèo húng hắng ho.

Đường Láng, 16:05-11/012024
(Mồng Một/Chạp-Quý Mão)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Vannghemoi.com.vn − 07:53, ngày 01/02/2024, đăng bởi Phạm Ngọc Hiền
Từ khóa: