1. Tháng bảy

nghĩa trang nóng như rang

một cơn mưa

Hương trầm nghi ngút ban trưa

Thương bao ngôi mộ nắng mưa tháng ngày…

2. Các anh chị yên nghỉ

nghĩa trang là nhà

Tổ quốc mãi ghi công

Đến rồi tháng bảy chờ mong

Tri ân liệt sĩ mãi không phai mờ

3. Trường Sơn

các anh nằm nghỉ

chưa về

Vẫn còn lúc tỉnh lúc mê

Bên mình cây súng giương lê sẵn sàng

4. Trưa nghĩa trang

chim hót

hàng mộ lặng nghe

Tháng ngày điệu nhạc lê thê

Tiếng chim như thể vọng về xa xăm

5. Mỗi lần đến nghĩa trang

thương

những ngôi mộ không tên

Mong sao đến hẹn lại lên

Những hàng bia mộ không tên không còn…