Mặt trời

Mặt trời thức giấc

Mặt mũi tèm hem

Anh gió chị mây

Mau mau lau mặt

Trời ta khoái chí

Cười sáng thế gian.

Ếch con

Ếch con ọp ẹp

Kêu ở quanh hè

Nhắc nhở học bài

Đừng chơi gem nữa

Con mắt

Con mắt tức giận

Thằng lười mê gem

Mắt tao tèm hem

Học hành không tiến

Mai sau tao dốt

Lười mầy đừng than.

Cận thị

Thằng lười hỏi con mắt

Sao mầy đeo kính cận

Con mắt rất tức giận

Tại mầy mê chơi gem

Bi giờ tao mới thế.

Ngôi sao

Ngôi sao năm cánh

Cánh mẹ cánh cha

Cánh ông cánh bà

Còn em một cánh

Cả nhà sáng vui.

Rủ trăng

Trăng từ đâu đến

Sao đứng trời cao

Xuống đây mau mau

Cùng chơi với chị

Chị dạy đánh đáo

Nhảy cò nhảy dây

Vui lắm trăng ơi !

Giỡn trăng

Những hôm trăng ốm

Khuyên khuyết trăng gầy

Những hôm trăng đầy

Mọi vật bừng sáng

Em rủ trăng chơi

Em đi trăng đi

Em đứng trăng đứng

Em chạy trăng đuổi

Vui ơi là vui.

Hái  trăng

Chờ trăng treo cành lá

Em leo hái vầng trăng

Nào đâu trăng hóa bưởi

Em hái xuống làm banh.

Đánh răng

Kem răng thơm ngọt

Bàn chải dịu mềm

Kem ngỡ ăn kem

Sáng tối đi ngủ

Em đều đánh trăng.

Em vẽ

Em làm họa sĩ

Vẽ ông mặt trời

Cười hai răng sún

Tại trời ăn kẹo

Không siêng đánh trăng

Như em đây nè, hihi…!

.

Mẹ

Mẹ là cô giáo

Dạy em học bài

Chữ “ba” là cha

Chữ “má” là mẹ

Hai chữ cận kề

Bên em khôn lớn.

Cha mẹ

Mưa xuống đất lành

Cây lá tươi xanh

Cha mẹ một cành

Bên em khôn lớn.

Mẹ

Mẹ là loài hoa

Nở ra hương thương

Con ngửi một đời

Hương mãi còn thương.

 Phan Thanh Tâm – Cà Mau