Chữ Người

 Cha mẹ sinh chữ “Ngươi”

Thầy cô sinh dấu “huyền”

Chữ Ngươi hóa thành “Người”

Tổ ấm

Mẹ gà xòe đôi cánh

Như mái nhà hai gian

Anh em chạy xếp hàng

Chui nhanh vào lẫn tránh

Mưa đông lạnh giá buốt

Thân mẹ thật ấm nồng

Như mặt trời mùa đông.

Gieo mạ

Cha đi gieo mạ

Tay nắm ngàn sao

Tung lên trời cao

Như sao năm cánh

Rơi xuống đất lành

Mai sau thành lúa

Cho đời ấm no.

Mùa hè

Mùa hè nghỉ học

Nhớ lắm thầy cô

Nhớ cô có mẹ

Nhớ thầy có cha

Nhớ bè nhớ bạn

Có chị gái lớn

Có em út trai

Rong chơi ba tháng

Khai trường vui thay.