Mót dưới chân núi những nhành củi mang về đốt lò

Ấm nước sôi vỡ nắp bình minh

Cài cúc áo cho tổ chim lên cành khế

Hôn lại người bạn nhiều năm xa quê hương

Buổi sáng hái rau núi về ăn bánh xèo

Thả lưới bắt cá, vớt rong về nuôi vịt

Chất lại đống rơm trồng thêm ngọn gió mới

Đêm thả đèn trăng lên bầu trời

Đốt trăm chiếc lá chờ tiếng trâu móng nước

Hớp trên sông, con đò xuôi về châu thổ

Triệu đốm lân tinh ngủ lại trong tàn nhang

Vũ trụ mở mắt nhìn đàn kiến vào rừng

Chén trà thơm hoa cúc để trên kệ sách

Bầy bướm từ cõi cô đơn bay về trên giàn bí vàng

Mấy năm rồi trẻ con không chơi trò cút bắt

Cây mận buồn rụng chín cơn mưa

Hát ru hạt sương hình chim cỏ

Vẽ mùa thu ốm trong kho thóc

Đơm nải chuối xanh, vái lạy hư không

Ở một cõi con chim cỏ chụm đầu vào vầng trăng

Quả trứng nở ra trăm giấc mộng

Khi cửa chùa vang một tiếng chuông triêu mộ.