Biển xanh trùng điệp sóng xanh

Xương phơi máu đổ mà thành quê hương

Áo nâu nu giữa trùng dương

Bỗng dưng tha thiết yêu thương lạ kỳ

Hướng về biển đảo tàu đi

Đỏ tươi màu lá quốc kỳ tung bay

Anh hoài súng chắc trong tay

Đêm của lính cũng ắp đầy gian nan

Đèn trăng treo đỉnh nhà giàn

Quai thao nón thúng rộn ràng lính xa

Có em biển hoá tình ca

Có em đảo hoá quê nhà yêu thương

Lời em đã hoá quê hương

Thì xin mãi được tơ vương sớm chiều

Có chàng lính trẻ đang yêu

Nghe em hát bỗng thích trêu tình đầu

L.T.M.C