*Tặng Hạ Trắng kỷ niệm một thời bụi phấn

Người về vui với cỏ hoa

Có hay chiếc lá thương tà áo bay

Một thời bụi phần trên vai

Thời gian mới biết đã phai tóc người.

Mai xanh rực tím bên trời

Vàng trong sắc nắng một thời mới yêu

Rồi mai nắng quái lưng đèo

Mưa đêm Đức Trọng sương chiều B’lao

Tóc đành cắt ngọn hư hao

Vẫn thơm bồ kết kiếp nào rất xa

Lên rừng ngủ dưới đồi hoa

Mai anh đào nở hồng pha má người.

Về cùng phố núi rong chơi

Mới hay mây nổi một thời chiêm bao

Bên hồ lặng ngắm mưa ngâu

Trăm năm biết có bể dâu tương phùng?

3-3-2020