Cầm tay nhau buổi ngày xưa
Lòng thầm được mãi đón đưa phận này
Đi qua năm tháng hao gầy
Sắc hương giờ cũng phôi phai úa nhầu
 
Mạch đời âm ỉ khát khao
Cho trăng gặp hội, cho sao trùng phùng
Cho đêm thôi những não nùng
Cho nngày cháy đến tận cùng đam mê
 
Dặm dài một cuộc trở về
Nhọc nhằn thân xác, bộn bề lo toan
Dắt nhau ra khỏi lối mòn
Thanh tân tơ tóc, sắc son đồng sàng…
 
Dẫu gì cũng nghĩa tao khang
Yêu cho còn chút nồng nàn ngày sau.
 
                      Bình Thuận, 04 / 3 / 2016
.
/