Mặt Trời chết, thọ khoảng mười tỷ năm

Đám tang không một bóng người

Dải ngân hà làm trưởng ban tang lễ

Chẳng có ai đến phúng viếng

Các ngôi sao kèn trống đã băng hà

Trưởng ban tang lễ đọc điếu văn trịnh trọng

Ngót nghét triệu năm!

Vũ trụ thở dài

(Các thế hệ sau cảm nhận được sau nhiều năm ánh sáng)

Không quan tài, không khói nhang

Chỉ có Thần Chết già nua dùng sức tàn lực kiệt cố đẩy vào Hố Đen

Không nắm đất, không nấm mồ

Không lễ 3 ngày, không lễ 49, không lễ 100…

Xung quanh, hệ mặt trời cũng tối om om như không khí tang ma

Chỉ có một đốm sáng duy nhất le lói

Thứ ánh sáng như vòng tang quấn tròn

Ai như là Mặt Trăng?…