Anh nằm đó nơi hàng rào điện tử *
Tiếng xung phong vẫn như sấm vang rền
Anh nằm xuống để đất nước đứng lên
Nhưng mẹ anh vẫn hằng đêm tựa cửa

Ngày anh đi anh tươi cười anh hứa
Hết giặc con về mẹ đừng khóc mẹ nha
Mấy chục năm thấm thoắt đã trôi qua
Anh chẳng về mắt mẹ nhoà thương nhớ

Đêm nằm mơ mẹ trở mình nói vớ
Ô không về để mẹ nhớ hả con?
Thời gian trôi bậu cửa cũng đã mòn
Bởi đêm đêm mẹ chờ con gọi mẹ

Giữa rừng sâu con nằm đâu quạnh quẽ
Có biết đường về với mẹ không con
Mẹ ngồi trông năm tháng vẫn mỏi mòn
Không biết còn được bao nhiêu con ạ

Con ở đâu về đi thôi con ạ
Đất quê mình còn mẹ vẫn chờ con.

* Hàng rào điện tử McNamara của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được thiết lập
nhằm ngăn cản bước tiến của quân đội từ miền Bắc vào giải phóng miền Nam.