Đêm
Nghe gió trở mình.
Đau!
Ba mươi năm
Sóng vẫn thao thức
Chờ
Nỗi đau đến
Thật tình cờ
Cố nhận diện
Vẫn bất ngờ như chưa …

Nỗi đau
Quặn sóng biển xưa
Bao nhiêu Chiến sĩ đi
Chưa kịp chào
Gạc Ma!
Đá thấp, trời cao
Valentine trắng,
Nỗi đau trùng trùng …!

(14/3/1988 – 14/3/2018)
Nguyễn  Thanh  Phong