Có trí nhớ gửi gió về tháng sáu

Dấu mưa tầm, lá chia  rũ nép tê

Không tiếng chim chúng thiên di ẩn náu

Nắng mất dạng, chẳng bóng buồn lê thê

Có một tôi cuộn rối từng sợi nhớ

Gỡ tơ lòng trăm vạn mối bâng khuâng

Những con sông, dâng đầy mùa mưa lỡ

Tôi cũng đầy, dạ trở nhớ chưa nguôi

Mưa tháng sáu, riu tâm khúc một thuở

Em có còn môi trĩu mọng vết son

Hay mưa trôi, mất màu anh đã chạm

Nhạt mê ly, lo sợ cứ đa đoan

Nét hình dung chân phương ngập tâm trí

Mưa dột hồn,  mỗi độ tháng sáu qua

Nhưng người đâu, dấu trầm lên nhật ký

Chỉ còn lại, một mình với mưa sa .