Em gửi khúc dân ca
Ngoài xa vời hải đảo
Bầu trời xanh trứng sáo
Hòa biển biếc bao la

Gửi anh khúc dân ca
Diệu hò khoan xứ Lệ *
Ngọt lời ru của mẹ
Từ thuở còn nằm nôi

Mơn man gió biển khơi
Đưa điệu hò lên đảo
Sóng vỗ khúc nhạc dạo
Hòa tiếng hát lòng em

Điệu hò khoan quê mình
Lúa nặng bông trĩu hạt
Dố khoan trong lời hát
Nương ngô xanh mượt mà

Điệu hò khoan ngân nga
Quyện hòa vào con sóng
Anh càng chắc tay súng
Giữ biển đảo quê hương

* Hò khoan Lệ Thủy – Quảng Bình