/
.
Lặng lẻ tím màu hoa muống biển
Chiều sót lại nắng vàng
Tôi đợi hoài sao em không đến
Mùa thu đã vội theo sang .
.
Sóng xô âm vang cùng bờ
Ngày em xa biền biệt
Bạc tình mình đánh mất nhau
Nhạt màu tigôn nuối tiếc .
.
Sắc hương tóc em bay ngày đó
Quê chiều nắng theo sang
Ly cà-phê quán đêm Thạch-Thảo
Tiếng hát giọng buồn sang ngang
.
Mộng tưởng người hạnh-phúc dài lâu
Bão đời vô-tình lùa cuốn
Từ lúc chia-tay nhau
Ký-ức ngũ quên một thời dĩ-vảng .
.
Chiều tháng bảy mây trời xa khuất
Trái tim lấp kín mộ-phần
Hoa-muống-biển phai màu tím nhạt
Khi quay về bổng nhớ lắm tình-nhân .
.
Biển đêm dịu dàng khói sương
Ảo-ảnh khép đôi mắt người u-uẩn
Tim treo ngang mặn muối cay gừng
Đã hết rồi
trôi ra biển cả .
Huy Uyên