Bạn không. Bè không. Chiều tàn trên đất khách
Ừ, thì thôi… độc ẩm, bớ hoàng hôn!
Mười lăm độ nghiêng – Nắng ngả nhoài chênh chếch
Xin chào,
Chiếc bóng ta xõng xoài lê lết
A ! Có rồi, tên bạn uống tay đôi.

Bóng ta ơi !
Nâng một ly đặng chúc nhau chung thủy
Ta và ngươi đồng tính xoắn vào nhau
Dẫu khi buồn – Thời lên rừng thảo khấu
Dẫu lúc đau – Thuở mê gái tan đời…

Mù mới

Rót một ly mừng nhau trường thọ
Sổ Nam Tào trớt quớt tuổi tên
Đi vào binh biến như trẩy hội
Sẹo đời khép miệng chưa kịp rên ?

Thêm một ly khóc người bội bạc
Ta lơ ngơ nên làm đổ chén tình
Con nhân tình hận, chửi in như hát
Thương em nửa đời – Thôi, nhắm mắt làm thinh…

Ráng một ly uống cho tới bến
Khoác vai nhau cùng say nhé, bóng ơi !
Biết đêm nay có chạm vào định mệnh
Ai liêu trai lõa thể trắng đất trời ?

Rướn một ly ngả nhào lên sông núi
Nhạn Môn Quan hào khí đã lu mờ
Lửa tắt bao giờ ? Chiều lâm thâm mọi rợ
Lót đít chiến bào mốc thếch, lấy làm vui !? !?

Ngậm búng rượu – Rượu hiền như nước mắt
Chỉ mềm lòng tướng sĩ bên này sông
Cuộc Xuân thu tàn vở múa ngồi đồng
Thương lệ mẹ, lệ em, lệ tình nhân… ngùi ngùi dấu mặt.

Uống cho cạn kẻo sáng mai này rượu nhạt
Yêu cho cùng kẻo mốt kia đá nát vàng tan
Hỡi chiếc bóng của ta ! Hề, đáng kiếp !
Muốn chơi hết mình, sao té sấp… vỡ liên hoan ?

Bóng ta ơi, ngươi say mèm quá trớn
Rượu ướt thềm – Ngươi ướt lả bóng đêm
Thôi ngụm cuối, đành mình ta độc ẩm
Vét tình mòn ngậm đắng nhớ hay      .l um. . quên ?
Thôi, đập vỡ luôn ly, luôn bầu, luôn… kỷ niệm
Nhặt mảnh sắc giòn khứa ngọt ứa máu tim
Trăm giọt máu rẻ tiền hơn giọt rượu
Rưới lên đầu chiếc bóng… tủi… nằm im.

HÙNG NGUYỄN