Lâu lắm chẳng còn bia với rượu

Trưa nay gặp bạn chắc không từ

Vài ly thôi nhé tao đang bệnh

Uống ít coi chừng say ngất ngư

Một ly thì sá gì đau bệnh

Hai ly chỉ tới độ nhem thèm

Ba ly ừ cũng đà ngon trớn

Hết bốn ly nhìn chửa nhá nhem

Thôi thì nốc cạn vài ly nữa

Cho đến khi mày tao đủ đô

Lâu rồi “ xã rét “ không kiêng cử

Uống đã còn thêm chuyện hát hò

Tuổi mới cao niên còn trẻ chán

@ bảy mấy vẫn còn xuân

Bia phê rượu ngấm đừng sinh tật

Cố gắng về thôi chớ để sần

Chiều ghé nhà tao ăn bửa tối

Quây quần rau mắm cũng ngon xơi

Mai này mày lại vô thành phố

Cho gởi lời thăm lủ bạn đời

Thoáng chốc sẽ thành bô lão cả

Buồn vui sướng khổ đã mang đầy

Gặp nhau tán chuyện thời trai tráng

Uống ít nhưng lòng say ngất ngây .

HUỲNH DUY HIẾU