Mình còn đợi nhau lần nữa không em

tình vẫn trôi những nẻo dài mải miết

người vẫn lao vào vòng xoay oan nghiệt

ngày xanh rồi cũng úa nhàu.

Mình đã giấu vào đâu những giấc mơ

tâm hồn như cánh cửa cài then

chưa một lần nghe gõ nhịp

ngoài kia trời vẫn xanh trong.

Tuổi trẻ có bao điều kỳ bí

không thể gọi niềm vui

cũng chẳng phải nỗi buồn

như đồng khô hanh nắng

thèm ướt một phiên mưa.

Mình sẽ còn đợi nhau lần nữa

phải không em?

hay chẳng bao giờ…