Bây giờ ông ở nơi đâu
Để tui lẻ bóng bên cầu nhân duyên
Ai hay cay cực  ưu phiền
Một mình trăm nỗi niềm riêng ngậm ngùi.
Ông đi biền biệt phương trời
Chiến tranh khói lửa một thời đã qua
Bây giờ đã tuổi tám ba
Chưa lần gặp lại buồn xa trách gần.
Cả đời làm mẹ đơn thân
Vọng phu hóa đá trong ngần bể dâu
Mình tui chẳng biết ông đâu
Dòng sông thương nhớ bạc đầu răng long.
.
/