Hoa tím ư! em cần chi tím thế?
Để đời anh nghiêng ngã dưới chân nàng
Hạ chưa sang, hoàng hôn chưa thay áo
Mà tình em đã vội tím sang trang!

Trong mắt anh, tím chân trời thương nhớ
Có còn không áo trắng nhuộm tím lòng!
Hạ về chưa mà lặng lẽ ngóng trông
Cho thuơng nhớ tím hồn người lử thứ?

Thôi từ đây tím chân trời biền biệt
Đường anh đi hoa tím ngập cõi lòng
Lối em về từng bước tím chênh chông
Dài thương nhớ! bằng lăng trong mắt tím.

(Chiều tháng 3/ 2019)