EM LÀ HẠT CÁT

Em mềm mại nằm dưới mặt đất

Không như trăng sao ở trên trời

Dù em là hạt cát nhỏ nhoi

Biển vẫn xanh ngàn năm sóng hát

Em là hạt cát vô số lượng

Và em là vũ trụ mênh mông

Muôn sự sống ở trên trái đất

Em là hạt cát… trải muôn phương

Mặt trời lên nhiệt lượng nhẹ nhàng

Thắp lên bốn phương trời rực rỡ

Muôn sự sống sinh sôi nảy nở

Hạt cát nền tảng…vũ trụ xanh

Hạt cát giữa muôn ngàn hạt cát

Tất cả thành vũ trụ mênh mông

Em hạt cát rạt rào biển hát

Ngàn năm mộng huyễn giữa hư không

Nguyễn Châu Niên