Lá đan lá
ngày nối ngày
lời hẹn tháng năm
em trót rồi ngông dại
thả giấc mơ bay đi
đi biệt không về
sắc lá úa còn không?
hương thông xưa lạc lõng
vệt nắng chiều nay
có giống ngàn chiều trước?
niệm ước ban khai
khô như nắng trên cành.

Gió đưa gió
mùa đuổi mùa
trở tay phía gió
phía nào có anh?
em ngày xưa áo tím
chiều mòn vẹt bước chân
lối xưa giờ cỏ dại
đan rối bời thinh không.

Nắng đan nắng
chiều theo chiều
người đi rồi trà nhạt
một chén tàn mênh mang
hơi ấm còn vương vất
hương xưa tan mất rồi
nghiêng gương soi bóng nắng
thấy bóng mình chông chênh
em còn mài đuôi mắt
tới sắc mòn vầng trăng
ngày buồn rơi mấy sợi
chân chim trên đồng hoang.

– Hải Điểu –
02/5/2020