GÃ ĐÀN ÔNG TRONG PHỐ

 

Ví dầu… cỏ rạp bên lề
Giọt mưa…
Phố ướt…
Tôi về quạnh hiu
Em vay chi cả buổi chiều
Để tôi gánh nợ thiếu điều hụt hơi…

Ví dầu… đờn địch lã lơi
Tiếng chim…
Phố vỡ…
Tôi rơi chạm mùa
Em bày chi cả hơn thua
Để tôi bươn chải cuộc khua khoắng đời…

Ví dầu… trăng nửa lên trời
Sương sa…
Phố nhọ…
Tôi cười đãi bôi
Em khoe chi cả vành môi
Để tôi chết siếng trên đồi Hoàng lan…

Ví dầu… xuân lộc cái quan
Đường người…
Phố khách…
Tôi càng trơ vơ
Em đầy chi cả bài thơ
Để tôi hô hoán cơn mơ giết người…

                   HÙNG NGUYỄN

               ( Phú Yên – Boston )