Em ngồi đó với giấc mơ tan chảy

Trong một chiều vàng, nằng nặng mây giông

Tím sẩm bãi bờ, tiếng mưa hoang dại

Réo gọi đam mê, cựa quậy xao lòng

                      *

Khúc sông xanh trôi về nơi xa lắm

Trong giấc mơ hoang, luẩn quẩn tình đầu

Nghe lễnh loãng những nỗi niềm sâu thẳm

Bứt rứt chiều trong, xô dạt về đâu?

                      *

Không biết có một chút gì đọng lại

Sóng nghịch lèn bờ, hoa cỏ dịu êm

Như còn đó, giấc mơ thời con gái

Lấm tấm rơi, lổ chổ cuốn quanh thềm

                       *

Ơi giấc mơ xa, nồng nàn thấm đẫm

Hương hoa nào, quyện lẫn một ngày xưa

Biết người nay đã mắt mờ chân chậm

Sao vẫn nhớ hoài, nơi đó chiều mưa …

          Lê Thanh Hùng