.

GIÁNG SINH

Giáo đường ngân tiếng chuông đêm

Ơn trên mặc khải, tình em chân thành

Giáng Sinh sương đọng đầu cành

Nhỏ hồn anh giọt trong lành, an nhiên.

(Nguyễn Thanh Phong)

.

TA – MÌNH

Sáng ra – có ta với mình

Chiều về – cũng chỉ … riêng mình với ta!

Khi nắng đổ, lúc mưa sa

Ta – Mình chèo chống cho qua bể trần !

(Nguyễn Thanh Phong)