Gieo một nỗi buồn
người đi
Hàng cây trút lá
xác xơ lòng…
Em đứng lại
Hai chiều quên nhớ
chống chếnh
rơi

Gieo một cuộc tình
người đi..
Tim ai tan vỡ
tái tê sầu…
Cà phê đắng
Giữa đời đen trắng
ngập ngừng …
rơi…