Rùng rùng gió “giật mơ” (*) kín bãi

Cả một đời dưới đáy biển khơi

Chỉ khi khép vòng đời trở lại

Rứt lòng trôi dưới ánh mặt trời

*

Tháng ba trời trở mùa nồm rộ

Nắng hanh hao, cong cớn bãi bờ

Em gánh cá qua triền cố thổ

Rớt ngày xưa, tiếc ngẩn tiếc ngơ

*

Sóng bãi ngang, chạy chiều vội vã

Gánh trở vai, em đứng bổng dưng!

Trảng cát thân quen, sao xa lạ?

Lối mòn xưa, gãy nhịp dỡ chừng

*

Đường xa, đường xa dường trĩu nặng

Dốc nghiêng đời em cố bước qua

Hoa nắng nở rơi chiều sâu lắng

Cát quay tròn, cựa quậy phù sa

*

Như réo gọi gió nam non thổi lại

Sóng “lấp mơ” (*), lộng đất mù trời

Nghe ẩn khuất, quãng đời con gái

Đợi mưa về khóa mỏng buông lơi …

IV/17

          Lê Thanh Hùng

__________

(*) Ở vùng biển Bình Thuận trước mùa mưa, sóng giật mơ trôi phủ kín bãi, khi gió  giông sóng phủ cát lấp mơ là chuẩn bị có mưa đầu mùa.