Gởi chút tình lên thửa đất Châu Thành

Quê hương nuôi nấng nguồn thơ ta cháy bỏng

Hạt mịn phù sa lắng đọng miền Song Lộc

Tay mẹ mân mê cành lúa thiết tha đồng.

Ơi Châu Thành nhịp thở quyện hồn ta

Đêm ca tài tử mênh mông hò xự cống

Nắng rưng rưng soi mái đình trầm mặc

Ta đắm chìm cội dầu thả mát chùa Hang.

Dáng mỹ miều ngày thị trấn áo thương bay

Em e ấp nơi lễ đường Thánh thất

Ta lặng chờ tim yêu dâng rạo rực

Câu đá vàng trĩu nặng đặt lại đây.