Nắng và nắng chảy tràn khắp phố
Tháng giêng xanh hoa lá dậy thì
Đâu còn trẻ nhỏ khoe áo mới
Nôn nao heo đất ngóng lì xì

***

Môi khẽ hát bản tình xuân tươi thắm
Lóng ngóng vần thơ gặp mắt ai
Xuân chúm chím nụ cười má đỏ
Chim thốt gì lời hót sớm mai ?

***

Xin thắp lại khu vườn lung linh nắng
Gió đưa hương lúng liếng đa tình
Ta thắp lại mùa xanh tuổi dại
Rưng màu hoa đỏ phía bình minh

***

Cảm ơn xuân nụ tình ban sớm
Khẽ khàng thôi những đóa mai vàng
Rẽ trời xanh đường ngôi chim én
Chợt lòng mình bát ngát thênh thang…

TỊNH BÌNH