Giọt hạ vàng
rớt mênh mang
vương bờ vai lụa
mượt làn tóc mây

Sân trường
trống giục chia tay
phượng rơi lác đác
gió bay hương nồng

Bằng lăng
tím lối mênh mông
bồi hồi…lưu luyến
tuổi hồng
sách thơm

Nhặt vần thơ mộng
ủ ươm…
ép trang lưu bút
nhẹ vương vấn lòng.

Nhật Quang