HẠT LÚA CỦA MẸ

Mẹ phơi hạt lúa vàng sân

Khô trăm hạt mẩy, héo ngàn hạt non

Giọt mồ hôi mặn lăn tròn

Rơi ngang hạt lúa gãy giòn làm đôi

Tháng năm nắng chói mắt người

Lúa tươi mẹ đội giữa trời ban trưa

Sân nhà bóng nắng đong đưa

Mẹ đang chang những thiếu thừa sớm hôm

Hạt vàng hạt ngọc thành cơm

Nuôi con khôn lớn thảo thơm mẹ hiền

Cối xay lúa lép mẹ nghiền

Xoay cho vơi hết muộn phiền đắng cay

Mẹ như bông lúa hao gầy

Đồng sâu chiêm trũng ruộng lầy lúa khê

Một đời phơi nắng bờ đê

Gom mưa trộn bão gánh về nuôi con.

VĂN TÍN

( Hà Nội )