Tan tầm ta về

Tình cờ bắt gặp loài hoa

Vàng đương khoe sắc

Như mặt trời bé nhỏ

Nép ven đường

Hướng dương.

Cảm thụ hoa vội liên tưởng

Sức sống lạ thường

Hoa ngó về ánh sáng

Uống giọt nắng hồng

Cười rân.

Ơi

Đường đời ngắn như sợi tóc

Sóng gió tơi bời

Ít ngọt, ít êm như khúc nhạc

Nhìn hướng dương mường tượng

Ta nhận mớ tin yêu đời thường.