Hoài Cảm

Nơi dòng chảy lặng im
Đường bay lá lập trình
Tiếng chim ca hy vọng
Những luống cày sớm mai
Hạt mầm gieo đất vỡ
Mùa màng em bước ra
Tóc xanh cảm tạ người
Ngực thơm nắng thơm mưa.
Đê mê chiều vai hẹn.
Sâu bát ngát thanh tân
Nhựa đương lên thiếu nữ

Những lối đi vô hình
Bên bức tường im lặng
Thời gian trôi thời gian
Rụng quả sầu chín ngọt.
Về đâu về đâu ta?
Đường môi hường thắp lửa.

Chân cuống luống Làng Hoa
Đời trôi buổi Chợ Cầu.
Lạc ngu ngơ tuổi nổi
Phố tóc tím mô đen
Đạp xe da diết tìm;
Đàn chim gáy nối đuôi
Trên cánh đồng tuổi cũ.

Cánh sao tím

Ai thắp lửa heo may?
Chiều ngôi sao cánh tím
Nao nức nắng thơm môi
Ngực suối nguồn hương bưởi

Thương em từ thuở nào?
Rừng khua đôi mắt bão.
Môi trầm tuổi ấu thơ
Tóc chảy dài suối ngãi.

Mai nghe tiếng mưa ngàn
Suối gọi thầm đá cuội
Từ buổi mới xa người
Nắng lên xanh thao thức

Em đền gì cho ta?
Ngoài môi buồn lá mục.
Mưa về ngủ trên tay
Chim hót ngày ríu rít.