* Thương tặng R – 30 năm ngày cưới.

Mình về gom nắng xế đông

Hong tình cho ấm ngày giông gió tràn

Em ơi, bấc thổi rộn ràng

Nao nao trong dạ vô vàn nhớ thương!

Nhớ xưa, thương mấy đoạn trường

Tơ lòng năm cũ vấn vương đến giờ

Nhớ lời mẹ hát ầu ơ

Ru hời năm tháng đã mờ phai đâu …

Đưa nhau qua cuộc bể dâu

Mở lòng lại gặp nhiệm mầu tình yêu

Nẻo về chênh chếch bóng chiều

Tình ta hong sẽ dậy nhiều hương duyên

Sang xuân áo mới vẹn tuyền

Ta đưa nhau đến khắp miền yêu thương.

13 / 11 / 2015