Quả ngọt chẳng nỡ ăn đâu

Thị thơm để ngắm, lâu lâu hít hà

Heo may hương quyến gần xa

Thơm là thơm thảo như là Tấm xưa

Ấp iu vàng nắng, ngọt mưa

Ầu ơ cổ tích, mẹ đưa giấc hè

Dịu dàng hương sắc thu khoe

Tuổi thơ kí ức tìm về hương xưa…