Đêm trống vắng, ngõ phố sâu hun hút

Em phát cơm từ thiện ở đầu đường

Lòng thắc thỏm, quê nhà mùa lũ lụt

Trong những ngày dịch bệnh tai ương

Không về quê, chọn việc làm thiện nguyện

Thành phố ơi! Đời lao nhọc mưu sinh

Dù không phải chuyện đội trời dời biển

Sức nhỏ nhoi, em trả nợ ân tình

Ngõ nhỏ thân quen, phận người lam lũ

Trong khó khăn vẫn đùm bọc cưu mang

Người trăm xứ, đã về đây quần tụ

Bao số phận long đong, cảnh lỡ làng

Lặng lẽ người nhận cơm theo giãn cách

Thô ráp bàn tay, ngượng nghịu cám ơn

Trong hoàn cảnh, mỗi phận người, mỗi phách

Cuộc sống đời xô, trôi nỗi dập dờn

Chợt một tiếng ru con, giọng ngoài nớ

Tiếng quê nghe sao khắc khoải chưa tề

Em quay mặt, mà lòng như vun vỡ

Lóng ngóng trao quà, đau đáu tình quê…

Lê Thanh Hùng (Bắc Bình, Bình Thuận)