Chạy quanh những bức tường sơn trắng
Mang theo ác – tính tâm – hồn
Cửa sổ gian phòng đóng kín
Giam lỏng phận đời vây quanh .
Đau – đớn giả vờ đi rong
Nghĩ về những buổi cùng em bên cầu Phụ – Ngọc
Mộng – tưởng chao nghiêng tuổi xuân
Hoang trôi bất – ngờ về theo nổi chết .
Có phải tôi níu tay em cầm giữ
Tháng ngày chôn lấp những nụ hôn
Tôi nhìn em trước khi lên bàn mổ
Đoạn cuối gia – tài để lại trái tim .
Tôi mở mắt chờ ai
Em có đổi thay buổi giao mùa bỏng cháy
Trong phòng sáng đèn, trái, hoa
Giấc mơ về cùng ai bên cầu Phụ – Ngọc .
Lại cuồng – quay ác – tính
Cầm giữ trong tay mịt mù
Gởi lại cho em dương gian chạy trốn
Tôi lặng im lẩn khuất tay chào …
Huy Uyên
(BV ĐHYD TP.HCM 23-11-2018)
.