Làng là những bữa cơm quê
Sáng khen khoai độn chiều mê gạo ròng
Con cua con ốc trên đồng
Quơ ba cọng cải ngọt nồng canh chan
Làng là áo cột quần xăn
Săm soi dé lúa sờ mằn đọt rau
Loanh quanh xóm trước vườn sau
Vào nhà uống chén trà ngâu thơm lừng
Làng là vai vác tay bưng
Đầy kho ấm túi vợ cưng con chìu
Mua vui vài cốc nhẹ hìu
Về lăn phản ngủ vợ chìu con cưng
Làng là mưa nghịch gió hung
Rời quê tất bật còng lưng gạo tiền
Xưa ra ngõ gặp xóm giềng
Nay ngơ ngác phố lụy phiền bao vây
Làng là cái thứ chi đây
Đi xa héo lá về ngay xanh chồi
Mai sau được mất khóc cười
Cũng xin bám đất làm người chân quê
HUỲNH DUY HIẾU