tôi đến Sài Gòn mười ba tuổi 
trong phùng phình chiếc áo tuổi thơ 
đất hoa lệ cũng bụi đời 
rộng lớn quá lòng tôi thì nhỏ hẹp 
chưa kịp khóc đã phải đành lỗi hẹn 
ngày quay về tiếc một tiếng chia tay 
ngây ngô vài bước qua đường 
chưa chộp mắt đã gặp Sài Gòn lần nữa

tôi đến Sài Gòn ba mươi tuổi 
mắt đỏ ngầu lại chập chững phong sương 
đất đón tôi phượng đỏ trời 
say quá chén ngập ngừng con phố cũ 
chiếc guitar thưa nhặt mấy khoảng buồn 
chúng tôi lại đan tay lời hẹn cũ
ngần ấy năm 
ngần ấy năm 
hoang dại liêu trai 
ai thề chi mà Sài Gòn thức trắng
phố hẹn gì một chiếc lá vừa bay?

8/2018
Trần Đức Tín