/
.
Tôi gom mớ sợi nắng vàng
Chiều mang qua ngõ cho nàng hong thơ
Tháng Ba hoa cải lên cờ
Giêng hai ở lại bên bờ tương tư
Ngập ngừng con nắng hình như
Hiên thơ để ướt bây chừ ai hong
Tin hay sáo đã sổ lồng
Đò sang mấy bận lạc dòng tôi qua
Cải vàng nhuộm thảm tháng Ba
Hiên trưa tôi ngóng người xa chưa về
Vô tư nắng lỗi duyên thề
Chiều loang bóng cũ chân đê vỡ tròn
Tôi về ủ mối tình son
Nhòe trang thơ ướt ai còn chưa phơi
Hôm qua nắng đổ hiên ngoài
Cô không về lại tôi ngồi hong thơ
.