Đã trút hết lá vàng

Lại buông màu hoa đỏ

Tím chiều trên thảm cỏ

Chồi xanh chợt bung ra.

Khoe sắc với ngàn hoa

Lộc vừng loài đẹp nhất

Hiếu khách nhìn no mắt

Trong nắng sớm bình minh.

Hữu ý hay vô tình

Được trời ban lộc biếc

Một năm tròn bốn tiết

Mùa nào cũng lung linh./.

T4/2022