Ghim vào nắng xuân
Tươi nhành lộc biếc
Trêu tà gió mới
Áo lụa vờn bay
*
Vút lên trời xanh
Chiếp chiu bầy sẻ
Ùa vào phố xá
Rực rỡ màu hoa
*
Hơi xuân nô nức
Hương tết chật lòng
Ngỡ mình trẻ nhỏ
Rộn lòng ngóng trông
*
Giấc xuân thiêm thiếp
Đất trời reo ca
Ta nghe chầm chậm
Giao thừa pháo hoa…