Biết bao giờ ?
Sài Gòn trở lại
Những ngày xưa đô hội phồn hoa
Những ồn ào, vội vã
Tất tả đua chen.
Giờ đây,
Phố phường xơ xác
Hàng cây đứng lặng
Khóc thương ai ?
Lỗi hẹn em
Ngày ấy
Dần xa vời vợi
Đến bao giờ ta lại bước bên nhau ?
* Bài thơ này như một lời san sẻ với những đau thương của người dân và thành phố Saigon.