/

Chiều Muộn
.
Nắng chiều lạc lối đường quê
Dát vàng mỏng mảnh tơ trời mắc giăng
Nhạt nhoà ngỡ gió chở trăng
Thoảng hương chiều muộn hè căng tơ lòng.
.
Nỗi Niềm
.
Hắt hiu gió thoảng qua mành
Bóng câu địu nắng chòng chành tầng không
Mận hoa trắng cước bên song
Nỗi niềm vô cớ loang trong bóng chiều.
.
Nuối Tiếc
.
Hoàng hôn nhuốm tím nắng vàng
Nhân gian nhuộm sắc mau tàn ngày đi
Đường em quá bước xuân thì
Vạt nâu sẫm lại cũng vì tinh khôi.
.
/