Mai em về nhặt lại mấy câu thơ
Đem rải nó trên lối mòn xưa cũ
Đám rêu già khẽ ôm chân khuyên nhủ
Ngoan khép mi nào : ngủ một chút đi !

Mai em về . Ừ nhé về đi
Anh gáy nối cườm gù vang ngõ vắng
Bầy sẻ reo vui trước sân đầy ngập nắng
Khi cô chủ già thảy nắm thóc mùa xuân

Mai về nhen
Dứt khoát
Chẳng ngâp ngừng
Gom nhặt góp hết những gì từng rơi vỡ
Làm men ủ tình khi còn có thể
Chắc chắn sẽ nồng
Sẽ nồng lắm .. ầu …ơi…

Ầu .. ầu ..ơi..
Ví dầu mời khách ghé chơi
Thảo am thơm lắm một trời hương hoa
Ướp hồn để tẩy nhạt nhòa
Tẩy sân si _ tẩy cả bẩn dơ đời thường
Chỉ còn đầy ắp chữ thương
Áo nâu quần vải khói vương rạ chiều
Thõng tay để gió ôm nhiều
Mây ngang qua ngõ hôn yêu …chủ già

Ơi à ! Ta vẫn là ta
.
NGÔ THỊ THÚY PHƯỢNG
( Phú Yên )