Gian lao vất vả mẹ cò

Đồng sâu lặn lội mày mò nuôi thân

Cả đời buộc bụng thắt lưng

Chỉ mong không phải nợ nần với ai

 

Mò cua bắt ốc ngày ngày

Lấm lem bùn đất dở hay cũng đành

Được lời được cả cơm canh

Được thơm tiếng bấc được thanh tiếng chì

 

Nắng mưa nào có quản chi

Nắng che nón vá mưa tì áo tơi

Đói no ai biết cò ơi

Bão giông ai biết có nơi nào lành

 

Cây xanh nhờ nước mà xanh

Nuôi con nhờ biết giữ dành cho con

Xóm giềng đùm bọc lo toan

Đẹp cò đẹp cả nước non quê nhà