Lũ chồng lũ

Khổ chồng lên đau khổ

Mưa cứ sụt sùi

thương lắm miền Trung

Cây  muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Cạn nước mắt tiễn đưa bao người chiến sĩ

Anh dũng cứu dân trong dữ dằn con lũ

Hồn thiêng các anh đã hóa thành sông núi cỏ cây

Miền trung ơi! Đòn gánh hai đầu đất nước

Gồng gánh thiên tai gánh bao khổ cực

Nắng cháy sạm da mưa nguồn tối mắt

Cơm chưa đủ no giấc ngủ chẳng được yên.

Lũ chồng lũ người miền Trung gồng mình chống lũ

Cùng cả nước bên nhau chỉa sẻ cơ hàn

Chống thiên tai chống kẻ gian tham

Cho mưa thuận gió hòa lòng người lương thiện

Lũ chồng lũ

Khổ chồng thêm đói khổ

Tin bão lại về

Thương lắm miền Trung

Nguyễn Đại Duẫn

Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình